Specjalizacje i zakres leczenia


 • specjalista chorób zakaźnych (hepatolog Katowice i Tychy – zobacz gdzie przyjmuje?)
 • specjalista chorób wewnętrznych (internista)
 • geriatra

Doświadczenie zawodowe


 • 1 czerwca 1991 r. – nadal

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Ordynator oddziału do 2013 r.
pracuje w ww. oddziale od 1978 r.

Wykształcenie


 • 19 listopada 1987 r.

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
Nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Rozprawa doktorska pt. „Przeciwciała przeciwfibrynogenowe w ostrym wirusowym zapaleniu wątroby” – promotor: prof. Andrzej Nowak

Dodatkowa działalność zawodowa


 • Przewodniczący Zespołu Zwalczania Zakażeń Szpitalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach

 • Członek komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Katowicach

 • Członek Zespołu Antykryzysowego d/s chorób zakaźnych przy Urzędzie Miejskim w Tychach

Członkostwo w towarzystwach naukowych


 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

 • Polskie Towarzystwo Geriatryczne

 • Polskie Towarzystwo Lekarskie

 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych

inne


 • szkolenia i wykłady w zakresie chorób zakaźnych, epidemiologii, hepatologii, bioteroryzmu w ramach zebrań naukowych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tychach, Mikołowie, Pszczynie

 • szkolenie lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny odbywających staże specjalizacyjne w oddziale obserwacyjno-zakaźnym

publikacje – hepatolog Katowice


 • autor i współautor piętnastu publikacji naukowych